Welkom

Welkom op het digitale trefpunt voor klinkend erfgoed. Hier kunt u terecht voor informatie en inspiratie over klinkend erfgoed. Op deze website kunt u onder meer praktische informatie vinden over het beheer en onderhoud van:


Festival Klinkend Erfgoed

9 - 11 september 2016, Stevenskerk Nijmegen

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland verzorgt het weekend van 9, 10 en 11 september in de Stevenskerk in Nijmegen een groot festival met luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels. Op vrijdag worden meningen en ervaringen gedeeld, de zaterdag staat in het teken van muzikale en technische ontdekkingen en ’s zondags is er ruimte voor luisteren en beleven.

Met het festival streeft de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) ernaar alle Nederlanders duidelijk te maken dat het klinkend erfgoed verbindt. Dat luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels betekenis hebben voor jong en oud en voor autochtone en allochtone inwoners van ons land. Want luidklokken, mechanische uurwerken, carillons en pijporgels staan onder grote druk. Veel kerken worden onttrokken aan de eredienst en worden getransformeerd, of zijn in afwachting van een nieuwe functie. Daardoor verdwijnt de tijd die de torenklok aangeeft, worden de klokken niet meer geluid en dreigen de  orgels en carillons hun, vaak eeuwenoude, stem te verliezen.

In dit programma wordt nauw samengewerkt met de in 2016 50 jaar bestaande Nijmeegse Orgelkring. Ook de Stevenskerk verzorgt evenementen in dit weekend van de Nationale Orgeldag en Open Monumentendag. 

Klik hier voor het programmaoverzicht.


You need to be a member of Klinkend Erfgoed to add comments!

Join Klinkend Erfgoed

Comments

 • Intentieverklaring Elburg
  Doelstelling studiedag mentoraat Elburg, 21-11-2015
  De doelstelling van de dag was te komen tot een conclusie, een vervolgtraject en een voornemen tot een structuur: een vereniging, een gilde of anderszins.

  De volgende kernvragen waren onderwerp van discussie:
  A. Is de concept-gedragscode volledig, bruikbaar etc.? Wat is een goede mentor?
  B. Geeft het concept-inspectierapport voldoende houvast voor de mentor? Is het nodig rubrieken toe te voegen, bijvoorbeeld over het gebruik/toegankelijkheid van het instrument?
  C. Welke toerusting is gewenst, en hoe denken we over intervisie en supervisie? Denk aan een jaarlijks bezoek aan orgelmaker voor tips, instructiemiddagen e.d.

  De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgestelde gedragscode toereikend is,
  Dat het inspectiemodel een werkbaar handvat biedt voor de beoordeling van de onderhoudstoestand van het instrument,
  Dat een vakkundige toerusting gewenst is waarbij kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de betreffende mentor en de aangeleverde technische rapportages,
  Dat voor een collegiale toetsing op gezette tijden een ontmoetingsmoment gecreëerd dient te worden tussen professionals uit de orgelwereld en de mentoren.
  Dat er behoefte bestaat aan een landelijke koepelorganisatie waar de mentoren bij aangesloten dienen te zijn en waarbinnen de bovengenoemde zaken geagendeerd worden.

  Aldus vastgesteld, Elburg, 21/11/2015
 • Inspirerende studiemiddag op 21/11/2015 voor mentoren klinkend erfgoed in Elburg heeft geleid tot een intentieverklaring om te komen tot een landelijk netwerk. De gedragscode is elders op deze site te vinden. Een werkgroep gaat nu de start van een vereniging voorbereiden.
This reply was deleted.

Klinkend erfgoed in een nieuwe omgeving

Door voortschrijdende ontkerkelijking worden meer en meer kerkgebouwen aan de erediensten onttrokken en komt klinkend erfgoed in een nieuwe omgeving terecht. De kerkelijke organisatiestructuur wordt vervangen door particuliere organisatievormen, soms lokaal, vaak regionaal en soms zelfs nationaal van karakter. De nieuwe eigenaren krijgen te maken met tal van vragen over de instandhouding van deze bijzondere objecten, vaak zonder dat daar lokaal voldoende kennis over aanwezig is. Van de nieuwe opdrachtgevers wordt verwacht dat zij beschikken over voldoende kennis van zaken en dat belangrijke informatie over de instandhouding van het klinkend erfgoed snel en gemakkelijk te vinden is. Denk daarbij aan informatie over het beheer, de instandhouding, het gebruik en de toegankelijkheid.

Mini-symposium Jeugd en klinkend erfgoed – een (on)mogelijke combinatie?

Vrijdag 9 september 2016
Stevenskerk Nijmegen, 16.30 - 20.30 uur

Hoe is een jongere te interesseren voor kerkorgels, carillons en torenuurwerken? Met de muzikale klanken? Met de verhalen? Met de techniek? Of alleen maar heel plat met een studiepunt?

Aan de hand van een aantal praktijkervaringen wordt tijdens een mini-symposium op vrijdag 9 september aanstaande gediscussieerd over de wijze waarop de jeugd is te interesseren voor het klinkend erfgoed. Tussendoor is er een hapje en een drankje en wordt er gemusiceerd.

Met het mini-symposium start het Festival Klinkend Erfgoed, zaterdag 10 en zondag 11 september in en rond de Stevenskerk. Het debat op vrijdagavond is met name bestemd voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties, die zich inzetten voor het klinkend erfgoed. Als afsluiting wordt de nieuwe Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed gepresenteerd.

Programma

Mini-symposium voor genodigden

Na een inleiding door RCE-directeur Susan Lammers wordt een mini-symposium gehouden over de vraag hoe jongeren zijn te interesseren voor kerkorgels, carillons en torenuurwerken. Onder leiding van Heleen Wijgers, directeur Stevenskerk, dragen onder andere bij:

 • Reitze Smits, artistiek leider Stichting Voor de Wind;
 • Johan Ploegaert, vml. voorzitter Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk;
 • Kirstin Gramlich, cantor organist van de Grote of Lebuïnus te Deventer;
 • Sjoerd van Geuns, Utrechts klokkenluider;
 • Lydia Vroegindeweij, Orgelkids.

Tussendoor een buffet en als afsluiting van presentatie van een nieuwe vereniging: Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed

Aanmelden? Klik hier!

Activiteiten

Klinkend Erfgoed published an article
Op zondag 11 september 2016 houden tussen 12 en 13 uur de luidklokken van elf kerkgebouwen een esta…
18 hours ago
Dianne Ellison is now a member of Klinkend Erfgoed
Monday
Jan R. Luth, Peter den Ouden, Peek and 9 more joined Klinkend Erfgoed
Friday
Wim Roelfsema shared a profile on Facebook
Jul 25
More…

Op de hoogte blijven?

Als u 'lid' wordt van deze website - dat gaat heel eenvoudig via de SIGN UP rechtsboven op deze pagina-  blijft u op de hoogte van nieuws op de website maar kunt u ook informatie kwijt op het forum of vragen stellen over klinkend erfgoed.

Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

De Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) streeft ernaar alle Nederlanders te duidelijk te maken dat het klinkend erfgoed verbindt. Dat luidklokken, carillons, torenuurwerken en orgels betekenis hebben voor jong en oud en voor autochtone en allochtone inwoners van ons land. Want luidklokken, mechanische uurwerken, carillons en pijporgels staan onder grote druk. Veel kerken worden onttrokken aan de eredienst en worden getransformeerd, of zijn in afwachting van een nieuwe functie. Daardoor verdwijnt de tijd die de torenklok aangeeft, worden de klokken niet meer geluid en dreigen de  orgels en carillons hun, vaak eeuwenoude, stem te verliezen. SKEN heeft als doelstelling:

 • Het bevorderen van interesse bij jong en oud 
 • Aandacht voor goed beheer en behoud
 • Het laten functioneren of klinken van dit erfgoed

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • Herman Sietsma, voorzitter (Vereniging Orgelbouwers Nederland);
 • Bert Willems, secretaris / penningmeester (Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk);
 • Marlo Reeders (directeur Grote Kerk Naarden);
 • Heleen Wijgers (directeur Stevenskerk Nijmegen);
 • Michiel Zonnevylle (voorzitter VBMK).

Nieuws

Klinkend Erfgoed published an article
Op zondag 11 september 2016 houden tussen 12 en 13 uur de luidklokken van elf kerkgebouwen een esta…
18 hours ago
Klinkend Erfgoed published an article
Orgels zijn zeer complexe instrumenten met veelsoortige onderdelen en ook veelsoortige materialen.…
Apr 13
Klinkend Erfgoed published an article
Orgels, klokken: ze blijven alleen in goede staat als ze worden gebruikt. Daarnaast: af en toe moet…
Feb 28
Klinkend Erfgoed published an article
Van klokkentoren naar huisuurwerk

In de 17de eeuw lieten eigenaren van buitenplaatsen hun eigen kl…
Feb 15
More…

De klokkengieter aan het werk