Forum

Orgelrestauratie: een vak apart

Een werkgroep van orgelbouwers, opdrachtgevers en overheden is onder leiding van de ERM gestart met het maken van een uitvoeringsrichtlijn voor het onderhouden en restaureren van historische orgels. Hiermee wil men duidelijkheid geven over de beste manier waarop werkzaamheden aan een orgel plaats kunnen vinden. Dat is van belang voor de orgelrestauratoren zelf, want borgt de minimale kwaliteit van het werk. Maar het geeft ook duidelijkheid vooraf aan de opdrachtgever van het werk. De uitvoeringsrichtlijn geeft immers een duidelijke uitleg van alle werkzaamheden en kan daarmee als een goede basis dienen voor opdrachtgevers voor de opdrachtverlening en de daarmee gemoeide kosten. Eind 2015 wordt het ontwerp van de uitvoeringsrichtlijn gepubliceerd op www.stichtingERM.nl

Iedereen kan dan kennis nemen van de uitvoeringsrichtlijn en zijn opmerkingen insturen voordat de richtlijn definitief wordt. Meer weten? Stuur een mail naar walter.dekonming@stichtingERM.nl

You need to be a member of Klinkend Erfgoed to add comments!

Join Klinkend Erfgoed

Email me when people reply –