Rudi van Straten posted a status
Dec 17, 2015
Intentieverklaring Elburg
Doelstelling studiedag mentoraat Elburg, 21-11-2015
De doelstelling van de dag was te komen tot een conclusie, een vervolgtraject en een voornemen tot een structuur: een vereniging, een gilde of anderszins.

De volgende kernvragen waren onderwerp van discussie:
A. Is de concept-gedragscode volledig, bruikbaar etc.? Wat is een goede mentor?
B. Geeft het concept-inspectierapport voldoende houvast voor de mentor? Is het nodig rubrieken toe te voegen, bijvoorbeeld over het gebruik/toegankelijkheid van het instrument?
C. Welke toerusting is gewenst, en hoe denken we over intervisie en supervisie? Denk aan een jaarlijks bezoek aan orgelmaker voor tips, instructiemiddagen e.d.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgestelde gedragscode toereikend is,
Dat het inspectiemodel een werkbaar handvat biedt voor de beoordeling van de onderhoudstoestand van het instrument,
Dat een vakkundige toerusting gewenst is waarbij kritisch wordt gekeken naar het functioneren van de betreffende mentor en de aangeleverde technische rapportages,
Dat voor een collegiale toetsing op gezette tijden een ontmoetingsmoment gecreëerd dient te worden tussen professionals uit de orgelwereld en de mentoren.
Dat er behoefte bestaat aan een landelijke koepelorganisatie waar de mentoren bij aangesloten dienen te zijn en waarbinnen de bovengenoemde zaken geagendeerd worden.

Aldus vastgesteld, etc….

You need to be a member of Klinkend Erfgoed to add comments!

Join Klinkend Erfgoed