Nieuws


De orgelrijkdom van Noord Holland is alom bekend. Dankzij de inzet van organisten en vrijwilligers blijven veel van die fraaie orgels in de belangstelling staan. Met concerten, workshops, lezingen en andere activiteiten blijft de focus op die instrumenten gericht.
Echter, er zijn ook nogal wat instrumenten, die verweesd in de vergetelheid raken of dreigen te raken. Liturgisch gebruik is in de betreffende kerk niet of nauwelijks meer aan de orde. Nogal eens moet een stichting proberen met allerhande activiteiten het financiële hoofd boven water te houden. Bij hen ontbreekt (voldoen)de kennis over het orgel en het instrument wordt niet meer gebruikt. En dan te bedenken dat het ook om parels in het orgellandschap gaat.

Hoe boeiend de werktuigelijk aspecten van het orgel ook zijn, de toekomst ervan valt of staat uiteindelijk met het gebruik ervan. Het instrument moet tot klinken worden gebracht. Omdat het vaak over kleine(re) orgels gaat (uitzonderingen daargelaten) is de organisatie van concerten niet een eerste optie. Wel kun je van tijd tot tijd denken aan een orgel-plus-concert.
En andere mogelijkheid is dat (amateur)-organisten op gezette tijden het orgel tot klinken brengen in een meer informele sfeer, bijvoorbeeld ter opluistering van een periodiek feest in het dorp, bij officiële gebeurtenissen of op monumentendag. In gesprekken met beheerstichtingen hebben wij gemerkt dat zij daar zeker belangstelling voor hebben en het belang ervan inzien. En er zijn vast (amateur)-organisten die bereid zijn in deze behoefte te voorzien. Daarom deze oproep.

Wij, de Stichting Orgelnetwerk Noord Holland, zijn voornemens op onze website ruimte te maken voor de matching van (amateur)-organisten met locaties met orgels waarop niet meer wordt gespeeld.
Deze oproep geldt zowel de organisaties, die een kerk beheren met zo’n orgel als voor (amateur)organisten. Meldt u aan. Dat kan eenvoudig met een mail naar info@orgelnet.nl.

Website Mentoren Klinkend Erfgoed on-line

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed, hebben een eigen website ontwikkeld, www.vmke.nl.

De vereniging heeft tot doel het klinkend erfgoed dat, door omstandigheden, buiten beeld raakt bij de op dit gebied bestaande organisatie weer de aandacht en de zorg te geven die het verdient.

De leden van de vereniging zijn liefhebbers op het gebied van dit cultureel erfgoed, die voldoende kennis en kunde in huis hebben om hun diensten als mentor aan te bieden. 

Dissertatie over Orgelmakers Smits

Op 9 mei 2017 promoveert Jan Boogaarts aan de Nijmeegse Radboud universiteit op het werk van de orgelmakers Smits in Brabant. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk standaardwerk over de Zuid-Nederlandse orgelmakerij in de 19e en vroege 20e eeuw.

De handelseditie zal vanaf 9 mei 2017 door de Walburgpers te Zutphen voor €69,50 op de markt gebracht worden.

Beiaardier en dj stelen de show

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/beiaardier-en-dj-stelen-de-show-1.6589173

Eerste ronde Ambitus Orgelconcours voor jongeren op 19 november in Arnhem in teken van J.P. Sweelinc

http://us11.campaign-archive2.com/?u=91606ce3aadb6bc431df64398&id=3854110064&e=f55131708c

Doe orgel

Een leuke impressie van het Doe orgel:

https://vimeo.com/190393920?ref=em-share