Nieuws

Orgels, klokken: ze blijven alleen in goede staat als ze worden gebruikt. Daarnaast: af en toe moet gekeken worden of het instrument nog in goede staat verkeert.  We streven er naar dat er bij ieder monumentaal instrument een persoon is die zich over de staat van onderhoud ontfermt, een ‘mentor’. Hij of zij kan tijdig aangeven wanneer de onderhoudstoestand achteruit gaat, plotselinge schades optreden of er sprake is van verkeerd (ondeskundig) onderhoud. Een goed geïnstrueerde mentor of gebruiker bespaart uiteindelijk de eigenaar veel geld. Tijdig ingrijpen voorkomt achterstallig onderhoud en kostbare restauraties.

Voor dit doel heeft de werkgroep Mentorschap Klinkend Erfgoed een gedragscode en een standaard technisch rapport ontwikkeld. Deze documenten zijn tijdens een studiedag met potentiële mentoren in het Orgelmuseum in Elburg besproken. De middag werd afgesloten met een intentie-verklaring waarin de doelstellingen zijn verwoord. Tevens is besloten een vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed op te richten. Deze vereniging zal zichzelf tijdens het festival Klinkend Erfgoed op de Monumentendagen 2016 in Nijmegen presenteren.

De intentieverklaring, gedragscode en model rapportage zijn op deze site in te zien (link). Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de vereniging in oprichting, voorzitter a.i. Peter Hoogerheide, p.a.hoogerheide@kpnmail.nl

Website Mentoren Klinkend Erfgoed on-line

De Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed, hebben een eigen website ontwikkeld, www.vmke.nl.

De vereniging heeft tot doel het klinkend erfgoed dat, door omstandigheden, buiten beeld raakt bij de op dit gebied bestaande organisatie weer de aandacht en de zorg te geven die het verdient.

De leden van de vereniging zijn liefhebbers op het gebied van dit cultureel erfgoed, die voldoende kennis en kunde in huis hebben om hun diensten als mentor aan te bieden. 

Dissertatie over Orgelmakers Smits

Op 9 mei 2017 promoveert Jan Boogaarts aan de Nijmeegse Radboud universiteit op het werk van de orgelmakers Smits in Brabant. Dit heeft geresulteerd in een omvangrijk standaardwerk over de Zuid-Nederlandse orgelmakerij in de 19e en vroege 20e eeuw.

De handelseditie zal vanaf 9 mei 2017 door de Walburgpers te Zutphen voor €69,50 op de markt gebracht worden.

Beiaardier en dj stelen de show

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/beiaardier-en-dj-stelen-de-show-1.6589173

Eerste ronde Ambitus Orgelconcours voor jongeren op 19 november in Arnhem in teken van J.P. Sweelinc

http://us11.campaign-archive2.com/?u=91606ce3aadb6bc431df64398&id=3854110064&e=f55131708c

Doe orgel

Een leuke impressie van het Doe orgel:

https://vimeo.com/190393920?ref=em-share