Bestuur SKEN en deelnemende organisaties

Samenstelling bestuur Stichting Klinkend Erfgoed Nederland

- Herman Sietsma, voorzitter (Vereniging Orgelbouwers Nederland); 

- Bert Willems, secretaris (Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk);

- Dick van Dijk, penningmeester; (onder meer bestuurslid van de Provinciale stichting Utrecht Orgelland)

- Marlo Reeders, lid (directeur Stichting Grote Kerk Naarden);

- Heleen Wijgers, lid (directeur Stichting Stevenskerk Nijmegen);

- Michiel Zonnevylle, lid (voorzitter Vereniging Beheerders Monumentale Kerkgebouwen)

- Rudi van Straten, adviseur

SKEN werkt samen met onder andere:

- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zie www.cultureelerfgoed.nl

- College van Orgeladviseurs in Nederland, zie www.cvon.nl

- Katholieke Klokken- en Orgelraad, zie www.kkor.nl

- Commissie Orgelzaken Protestantse Kerken Nederland, zie www.protestantsekerk.nl en kerkrentmeester.nl/gebouwen/orgeladvies

- Stichting ERM, zie www.stichtingerm.nl

- Nationaal Restauratiefonds, zie www.restauratiefonds.nl

- Vereniging van Orgelbouwers in Nederland, zie www.orgelbouwers.nl

- Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen, zie www.vmbk.nl

- Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO), zie  www.nationaalinstituutorgelkunst.nl

Vereniging Mentoren Klinkend Erfgoed, zie http://www.vmke.nl.